live 11 20 น สธ แถลงสถานการณ โคว ด 19 21 ม ค 63
 01:02:07 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (21 มี.ค. 63)
อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
 00:41:28 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (15 มี.ค. 63)
อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
 00:42:22 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (12 มี.ค. 63)
อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
 00:53:26 
สธ.แถลงสถานการณ์ COVID-19 (5 มี.ค. 63)
อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
 00:51:37 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (18 มี.ค. 63)
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (18 มี.ค. 63) . #อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข.
 00:34:19 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (19 มี.ค. 63)
อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
 01:00:15 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (20 พ.ค. 63)
[Live] 13.00 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (20 พ.ค. 63) . #อัปเดต กระทร.
 00:45:31 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (4 เม.ย. 63)
อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
 00:53:38 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (6 มี.ค. 63)
อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
 00:43:49 
[LIVE] 11.30 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (23 พ.ค. 63)
อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
 00:53:59 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (17 มี.ค. 63)
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (17 มี.ค. 63) . #อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข.
 01:09:19 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (26 มี.ค. 63)
อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
 00:53:44 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 [ภาษามือ] (22 มี.ค. 63)
กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพัน.
 00:59:33 
[LIVE BIG SIGN] 11.30 น. แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. [ภาษามือ] (24 พ.ค.
แถลงสถานการณ์ #COVID19 ประจำวัน โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดข.
 01:20:34 
ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ แถลงสถานการณ์โควิด-19 (30 มี.ค. 63)
โดยกระทรวงสาธารณสุข สดจาก ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลฯ ทำเนียบรัฐบาล ติดตา.
 00:39:51 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (13 พ.ค. 63)
13.00 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (13 พ.ค. 63) . #อัปเดต กระทรวงสาธาร.
 00:55:10 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (20 มี.ค. 63)
อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
 00:29:16 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (9 มี.ค. 63)
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (9 มี.ค. 63). . . #อัปเดต กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความค.
 00:54:44 
แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. (21 พ.ค. 63)
[Live] 11.30 น. แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. (21 พ.ค. 63) แถลงสถานการ.
 01:16:25 
สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 [ภาษามือ] (19 เม.ย. 63)
[Live Big Sign] 13.00 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 [ภาษามือ] (19 เม.ย. 63) .กระ.
arrow_upward